DIG FOR YOUR LIFE – הצגת הבית

אנסמבל תיאטרון הסמטה DIG FOR YOUR LIFE משמעות החיים והאבסורד שבמוות או משמעות המוות והאבסורד שבחיים קומדיה שחורה תחפור….! מה…? קבר….! פתאום קם אדם ומבין שהוא מוצא להורג ועליו לחפור את קברו בעצמו.   בסיטואציה זו לוקחים חלק: חייל, ש”ממהר” למלא את הפקודה שניתנה לו – להרוג. בורג, אזרח ש” תפקידו” להיות מוצא להורג רובה, את…